top of page
Search

เติบโต ผ่าน 3 เข้าถึง

Updated: May 28, 2020คงถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจจะหันมามององค์ประกอบสำคัญในแต่ละด้านของตนเอง เพราะยิ่งเวลาผ่านไป ธุรกิจก็ยิ่งได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงที่มีหน้าตาหลากหลายและทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวิกฤต COVID-19 นี้ ที่มาช่วยตอกย้ำว่า ธุรกิจจะเผชิญกับความลำบากเพียงใด หากต้องอยู่ท่ามกลางระบบนิเวศที่มีปัญหา แล้วมันสำคัญแค่ไหนสำหรับธุรกิจที่จะเติบโตต่อไปได้ ที่จะต้องเข้าถึง...

1. แก่นแท้

ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของดิจิทัล ปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรง หรือแม้กระทั่งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งหมดนำมาสู่คำถามเดียวกัน คือ ธุรกิจของเราดำรงอยู่เพื่ออะไร หลายครั้งในโลกของการทำธุรกิจ คำถามที่เรามักจะถามตัวเองจะมีก็แค่ เราทำเงินได้อย่างไร ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้บริโภค หรือสังคมเห็นคุณค่าในการสนับสนุนธุรกิจนี้ ดังนั้น การเข้าถึงแก่นแท้ของตนเองให้ได้เป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องทำ เพื่อค้นหาจุดยืนในการดำรงอยู่ของตัวเองที่สามารถสะท้อนทั้งในมิติของ

Profit คือ รายได้

People คือ ผู้คน

Planet คือ โลกใบนี้

เพราะนั่นจะทำให้ธุรกิจมีความหมาย เมื่อมีความหมายจะทำให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการเป็นลูกค้า สนับสนุน หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือในเวลาที่ธุรกิจต้องเจอกับปัญหา

นี่ไม่ใช่เป้าหมายระยะยาวเหมือนที่ใคร ๆ หลายคนอาจเข้าใจ ตรงกันข้าม มันช่วยทำให้ธุรกิจของเรา เติบโตได้เร็วขึ้นผ่านการสร้างคุณค่า และจะตามมาด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตาม

2. ลูกค้า

ถึงแม้ว่าโมเดลธุรกิจจะมีรายละเอียดมากมาย แต่หัวใจคือการตอบคำถามที่ว่า ใครคือลูกค้าของเรา บางครั้งพอทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่ง ธุรกิจจะติดกับดักวัฏจักรรายได้ ในเมื่อทำเงินจากลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ก็จะขายแต่กับลูกค้ากลุ่มนี้ จนลืมที่จะมองหากลุ่มลูกค้าที่สอง ที่สาม ที่สี่

ทุกวันนี้ลูกค้าสามารถเป็นได้ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือภาคประชาชน ธุรกิจต้องกล้าคิดและมองนอกกรอบที่ไม่มีอยู่จริงว่า สิ่งที่ธุรกิจส่งมอบนั้น สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มไหนได้บ้าง ธุรกิจสัมพันธ์กับเศรษฐกิจตรงที่ เศรษฐกิจดี เอกชนจ่าย ผู้บริโภคชอป เศรษฐกิจแย่ รัฐบาลกระตุ้นและลงทุน ถ้าเข้าใจสมการนี้ เราจะรู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร ดังนั้้นอย่ายึดติดอยู่กับแค่ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

3. กระบวนการ

พิจารณาง่าย ๆ จากสถานการณ์ COVID-19 พฤติกรรมใหญ่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง มีอยู่สองพฤติกรรมหลัก หนึ่ง คือ คนไม่เดินทางท่องเที่ยว และสอง คือ คนอยู่บ้าน ถ้าธุรกิจยึดติดกับรูปแบบการดำเนินการแบบเดิม ก็จะไม่เจอลูกค้า เพราะพวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรม สิ่งที่ควรทำ คือ การเข้าถึงกระบวนการใหม่ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้


ธุรกิจที่ขาดทุน กลับมามีกำไร หรืออาจทำให้ต้นทุนมหาศาล กลายเป็นรายจ่ายที่น้อยลงได้

สุดท้ายแล้ว การเข้าถึงแก่นแท้ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสะท้อนเหตุผลในการดำรงอยู่ของตนเอง โดยที่มีเหตุผลเดียวกันกับการทำให้สังคมยอมรับและพร้อมสนับสนุน เพราะพวกเขาก็คือลูกค้า คือคนที่นำรายได้มาให้ธุรกิจ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งธุรกิจไม่ควรยึดติดกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แค่ต้องคิดว่า อะไรคือสิ่งที่ธุรกิจสามารถส่งมอบได้ตรงกับความต้องการของคนแต่กลุ่ม และเข้าถึงพวกเขาให้ได้ โดยอาศัยการเข้าถึงกระบวนการที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที


130 views

Opmerkingen


bottom of page