top of page
Search

ธุรกิจที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดีกว่าของทุกคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่คิด อ้างอิงจากการคาดการณ์ ในปี พ.ศ. 2557 ของ The Intergovernmental Panel on Climate Change องค์กรที่ทำหน้าที่ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) พบว่าปัจจุบัน น้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลาย และมหาสมุทรกำลังร้อนขึ้นด้วยอัตราที่เร็วกว่าที่เคยคาดไว้ถึง 70% และ 40% ตามลำดับ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค ภายในอีก 11-20 ปีข้างหน้า อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น นับเป็นผลกระทบที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และทุกชีวิตบนโลกอย่างแท้จริง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นของทุกคน เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพิงธรรมชาติ และเพื่อให้โลกนี้อยู่รอด ทุกคนอาจจะต้องปรับการใช้ชีวิต เพิ่มความรับผิดชอบต่อการบริโภคสินค้าหรือบริการของตนเอง ในฐานะผู้ผลิต ธุรกิจก็ควรมองให้เห็นคุณค่า ที่มากกว่าการส่งมอบสินค้าหรือบริการ แต่คือการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ยกตัวอย่างความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เช่น Microsoft ที่ลงทุนพัฒนานวัตกรรมการลด จัดเก็บ และกำจัดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศทั่วโลก กว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ Apple ที่หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนในออฟฟิศ ร้านค้า และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทุกแห่งทั่วโลก และ Unilever ที่ลงทุนในกองทุนภูมิอากาศ และธรรมชาติ เพื่อการฟื้นฟูผืนป่า อนุรักษ์น้ำ และคุ้มครองสัตว์ป่า กว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ทั้งสามบริษัทยังประกาศจะเป็น Carbon Neutral ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 (Microsoft, Apple) และ พ.ศ. 2582 (Unilever) อีกด้วย

ในขณะที่ทั้งสามบริษัทมุ่งเป้าแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผลประกอบการของทั้งสามบริษัทก็มีแนวโน้มที่ดี Microsoft มีรายได้เติบโตขึ้นต่อเนื่องถึง 14% ในปี พ.ศ. 2562 Apple เพิ่งทำลายสถิติมูลค่าบริษัทสูงถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในสหรัฐอเมริกา และ Unilever ก็ทำรายได้กว่า 58,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2562 นับเป็นบริษัท FMCG ที่ทำยอดขายเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาต่างรู้ดีว่าหากไม่มีสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่มีใครอาศัยอยู่ในระบบนิเวศได้

หากทุกบริษัทสามารถมองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ผ่านการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ พวกเขาก็จะกลายเป็นองค์กรที่มีความหมายต่อผู้คนและต่อโลก และแน่นอนว่าธุรกิจที่ดีกว่า ย่อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างโลกที่ดีกว่าของทุกคน

ที่มา:

Apple

Microsoft

The Intergovernmental Panel on Climate Change

Unilever


191 views

コメント


bottom of page