top of page
Search

ธุรกิจสร้างความสุข หนึ่งคำนิยามของความยั่งยืน


หากจะพูดถึงการสร้างธุรกิจแห่งความยั่งยืนใจกลางกรุงเทพมหานคร เรื่องราวของ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ (Sivatel Bangkok Hotel) ถือเป็นบทเรียนหนึ่งที่ควรหยิบมาพูดถึง และหนึ่งในประเด็นที่ทุกธุรกิจสามารถเรียนรู้ได้จากโรงแรมนี้ คือการตั้งเป้าหมายที่ไปถึงได้จริง

.

ศิวาเทล ดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดความพอเพียงอยู่เป็นฐาน แล้วจึงได้มีการปรับเส้นทางเดินของธุรกิจ และเลือกวางตัวเองอยู่บนคำว่า ‘ความยั่งยืน’ ซึ่งถึงแม้ว่าความตั้งใจนี้ ดูเหมือนว่าจะใหญ่เกินความสามารถ และยากที่จะเกิดขึ้นจริงในตอนแรก อย่างไรก็ตาม เมื่อทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านแว่นที่ชื่อว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทฤษฎีที่ไม่ใช่เพียงคำว่า 'พอ' จึงเป็นกรอบความคิด และวิธีการที่ทำให้โรงแรมกลางเมืองแห่งนี้ เดินไปสู่ความยั่งยืนในแบบของตัวเองที่ทำได้อย่างดี และมีความสุข

.

Sustainable Boutique Hotel คือคำที่ใช้สื่อสารกับพนักงาน เพื่อให้ทุกคนมองเป้าหมายในการทำงานว่าจะร่วมสร้างโรงแรมที่ยั่งยืน ศิวาเทลใช้หลักการทรงงาน “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อให้ได้รู้จักตัวเองในฐานะโรงแรมแห่งความสุข เป็นความสุขที่เกิดจากการรู้จักประมาณตัวเองและการแบ่งปันอย่างยั่งยืน จากหลักการทรงงานข้อที่ 21 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พูดถึงเรื่องการทำงานอย่างมีความสุข นั่นคือเหตุผลที่ศิวาเทลให้ความสำคัญเรื่องรอยยิ้ม น้ำใจ และจิตบริการ เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องออกมาจากข้างใน ไม่สามารถบังคับให้ใครทำได้ ศิวาเทลจึงมองความสุขของพนักงานเป็นความสำคัญอันดับหนึ่ง และมีความเชื่อว่าพนักงานจะเป็นตัวแทนส่งต่อความสุขผ่านบริการที่ดีไปให้ลูกค้า

.

ขณะเดียวกัน ลูกค้าของศิวาเทลจะสามารถหาความสุขของตัวเอง ที่มากกว่าการได้รับบริการที่ดีจากโรงแรมทั่วไป เพราะการมาพักผ่อนที่นี่ ลูกค้าทุกคนจะรู้สึกถึงการมีคุณค่าร่วมกับศิวาเทลในการทำเพื่อสังคม ไม่ว่าจะจากการรับประทานไข่ออร์แกนิกจากฟาร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์รักษาความสะอาดที่ไม่มีสารตกค้าง การได้มีส่วนช่วยในการลดขยะประมาณ 6 หมื่นชิ้นต่อปี เพราะน้ำในห้องพักเป็นขวดแก้ว และไม่มีหลอดให้ ในช่วงเวลาที่ลูกค้าทุกคนมีความสุขจากการได้รับบริการที่ดี ในขณะเดียวกัน นั่นรวมถึงความสุขของคนในชุมชนที่เชื่อมโยงอยู่ และลูกค้าทุกคนจะกลับไปด้วยความรู้สึกที่ว่าพวกเขาได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อโลก และสังคม

.

แม้จะไม่มีคำตอบตายตัว สำหรับคำถามที่ว่า ความยั่งยืนที่แท้จริงคืออะไร แต่เมื่อหาตัวตนของแบรนด์ในการสร้างความสุขผ่านการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเจอ นอกจากทางที่ก้าวไปจะชัดเจนและทำได้จริง การสื่อสารออกไปที่เคยมองว่ายากเย็นก็ง่ายดายและจับต้องได้ในทุก ๆ แง่มุม นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอีกหนึ่งธุรกิจที่มีคุณค่า มีความหมาย และยั่งยืน

.

Analyzed by BRANDigest

.

298 views

Comments


bottom of page