top of page
Search

ออกแบบการสร้างคุณค่าที่ดีกว่า เพื่อธุรกิจที่เติบโต


ทุกวันนี้ เมื่อจะบอกว่าคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จ ผู้คนในสังคมมองในด้านใดบ้าง มองเงินทองมากมายที่คนคนนั้นสามารถหามาได้ มองทรัพย์สมบัติที่คนคนนั้นครอบครอง หรือมองไปยังผลกระทบเชิงบวกที่คนคนนั้นสร้างขึ้น ไม่ว่าจะด้วยการแก้ไขปัญหาด้านความเป็นอยู่ของผู้คน หรือเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม คำตอบค่อนข้างชัดเจน หลายคนให้คุณค่าต่อผู้ที่สร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่โลกมากขึ้น และพร้อมจะสนับสนุนผู้คนเหล่านั้นภายใต้เป้าหมายเดียวกัน เป้าหมายที่จะทำให้ให้โลกใบนี้มีสถานะที่ดีกว่า

.

ในขณะที่ทุกวันนี้ธุรกิจพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในสังคม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคนมากขึ้น เพราะธุรกิจต้องการมีบทบาทเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งในสังคม เพื่อที่จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่น และได้รับการสนับสนุนผ่านสินค้าและบริการของตนในที่สุด นี่เป็นจุดที่ทำให้ธุรกิจต้องเข้าใจถึงคุณค่าที่ผู้คนในสังคมยึดถือและให้ความสำคัญ หรือเริ่มคิดในแบบที่คนคนหนึ่งจะคิดในฐานะคนในสังคม ไม่ใช่ในฐานะองค์กรธุรกิจที่มุ่งเพียงเรื่องของการทำกำไร ผู้คนไม่ได้ให้คุณค่าต่อคนที่ร่ำรวย หรือมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่เป็นคนที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น กับธุรกิจก็เช่นกัน ดังนั้นธุรกิจควรปรับกลยุทธ์ให้การดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องต่อคุณค่าที่ผู้คนให้ความสำคัญ ซึ่งจะส่งผลดีกว่าต่อธุรกิจในระยะยาว

.

งานวิจัยหนึ่งจาก Harvard Business Review แสดงให้เห็นว่ายิ่งธุรกิจมีกำไรมากขึ้นเท่าไร ผู้คนในสังคมก็มองว่าธุรกิจดังกล่าว มีความเป็นคนดีน้อยลงไปมากเท่านั้น แม้ในอดีตธุรกิจไม่จำเป็นจะต้องสนใจความคิดของผู้คนในสังคม เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องมาซื้อสินค้าหรือบริการของตนอยู่ดี แต่ทุกวันนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทำให้ความเป็นสังคมเด่นชัดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายโลกออนไลน์ บวกกับตัวเลือกในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับธุรกิจแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งที่ตนไม่ชอบ และมีอำนาจต่อรองมากขึ้นอย่างมหาศาล ธุรกิจจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อคุณค่าที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญได้อีกต่อไป และต้องใส่ใจต่อทัศนคติของผู้คนในสังคมมากขึ้น

.

McDonald’s คือแบรนด์อาหารจานด่วน ที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์มาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างเส้นใยรีไซเคิล หรือเส้นใยที่ยั่งยืน (Recycled or Sustainable Fibre) กว่า 99.6% โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวคือ ถุงกระดาษ กระดาษห่ออาหาร กระดาษทิชชู ปลอกสวมแก้วกาแฟ ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งมีแผนจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ให้มีความยั่งยืน 100% ภายในปี พ.ศ. 2568 อีกด้วย โดยมีการทดลองใช้หลอดกระดาษ และภาชนะจากไม้ในบางประเทศด้วย ในส่วนของวัตถุดิบ McDonald’s จัดหาเมล็ดถั่วเหลือง และน้ำมันปาล์ม อย่างยั่งยืน 100% ส่วนเนื้อวัว เนื้อปลา และกาแฟ ก็สรรหาอย่างยั่งยืน 98% เลยทีเดียว จากการดำเนินธุรกิจกว่า 39,00 สาขา ในกว่า 118 ประเทศทั่วโลก ทำให้ McDonald’s สามารถสร้างผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสร้างคุณค่าที่ดีกว่าให้กับสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับลูกค้าทั้ง 69 ล้านคนในแต่ละวัน

.

หัวใจสำคัญหนึ่งของการเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน คือการเป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่าที่ดีกว่าต่อชีวิตของผู้คน และสิ่งแวดล้อม เพราะนั่นจะทำให้คนในสังคม หรือก็คือผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นธุรกิจก็จะได้รับการยอมรับ ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น และตามมาด้วยการเติบโตในแง่ของเศรษฐกิจในที่สุด หลายธุรกิจทั่วโลกได้ปรับการดำเนินการเพื่อสร้างคุณค่าที่ดีกว่า และส่งเสริมความยั่งยืนมากขึ้นในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของตน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ไปจนถึงการออกแบบสินค้าและบริการให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ธุรกิจสามารถออกแบบแนวทางการสร้างคุณค่าในแบบของตนเองได้ เพียงแค่เริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของทุกคน

.

Analyzed by BRANDigest

.

152 views

Σχόλια


bottom of page