top of page
Search

หมุนทันโลกที่ยั่งยืน เพื่อสร้างที่ยืนในโลกธุรกิจ


กุญแจดอกล่าสุดที่ทั่วโลกยอมรับว่าช่วยปลดล็อคการขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางวิกฤต และยังนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างคาดไม่ถึง คงจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นอกจากการทำธุรกิจที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำประเด็นในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในการทำงาน ถึงแม้การทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นไม่นานนัก แต่ก็มีกิจกรรมหลากหลายที่นำมาซึ่งกลยุทธ์นั้น ๆ ตั้งแต่การวิจัยให้พบความต้องการของลูกค้า ความชอบและความคาดหวัง รวมไปถึงการวิเคราะห์ศักยภาพของบริษัทในการที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านั้น และเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องทำความเข้าใจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเน้นไปในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากร กระบวนการผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการกำจัดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหลังการใช้งาน

.

ทิม ฮอร์ตันส์ (Tim Hortons) ร้านกาแฟสัญชาติแคนาดา ถือเป็นหนึ่งธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความยั่งยืน” เป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดให้เรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของบริษัทอีกด้วย มาตรฐานด้านความยั่งยืนครอบคลุมไปทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกนำมาใช้ภายในร้านทุกสาขาทั่วโลก กาแฟทุกถ้วยของทิม ฮอร์ตันส์ทำจากพลาสติก PP ที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ การใช้กระดาษเป็นวัสดุหลักในแทบทุกบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่มร้อน การใช้หลอดกาแฟที่ทำจากกระดาษ รวมถึงทุกบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่ใช้กระดาษเป็นหลัก

.

นโยบายความยั่งยืนในปี พ.ศ. 2555 ของทิม ฮอร์ตันส์ยังได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนร้านอาหารที่เปลี่ยนวัสดุอินทรีย์และบรรจุภัณฑ์กระดาษจากหลุมฝังกลบให้มากขึ้น 20% ภายในปี พ.ศ. 2559 โดยเปลี่ยนวัสดุอินทรีย์กากกาแฟและเศษอาหาร จากการนำไปรีไซเคิลและการนำถ้วยเครื่องดื่มร้อนไปเป็นวัสดุทำปุ๋ย มากไปกว่าเรื่องของบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการขยะที่เกิดจากอาหาร (Food Waste) ก็เป็นอีกเรื่องที่ทิม ฮอร์ตันส์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ที่การบริหารจัดการปริมาณอาหารในแต่ละวันเป็นเรื่องยาก และมีผลทำให้มีจำนวนอาหารที่ขายไม่หมดเป็นจำนวนมาก สำหรับทางออกของ ทิม​ ฮอร์ตันส์ ประเทศไทย คือการนำอาหารไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ๆ สาขาที่ตั้ง ยกตัวอย่างสาขาสามย่านมิตรทาวน์ ที่นำอาหารไปมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาฯ

.

อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญด้านความยั่งยืนของทิม ฮอร์ตันส์ที่จะไม่ถูกพูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้ คือการให้ความสำคัญกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพราะกาแฟของทิม​​ ฮอร์ตันส์ไม่ได้สั่งจากไร่กาแฟขนาดใหญ่ที่ปลูกแบบอุตสาหกรรม ในทางกลับกัน ทิม​ ฮอร์ตันส์เลือกที่จะสั่งกาแฟจากชาวไร่ในชุมชนเล็ก ๆ ผ่านการเข้าไปทำงานด้วยกันในรูปแบบของ การเข้าไปช่วยเกษตรกรชาวไร่กาแฟรายเล็ก ๆ สนับสนุนเกษตรกรเหล่านั้นทั้งด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (Sustainable farming) โดยการปรับปรุงการทำเกษตรกรรมเพื่อผลิตกาแฟที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ปรึกษาในด้านการลดต้นทุนการผลิต และรับประกันผลผลิตเพื่อให้เกษตกรมีความมั่นใจว่ากาแฟของพวกเขาจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาและในราคาที่ดีที่สุด

.

เมื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ไม่ใช่การให้ความสำคัญแค่กับตัวธุรกิจเอง หรือเรื่องของกำไรเพียงเท่านั้น แต่คือการหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ทุก ๆ ด้านโตไปพร้อม ๆ กัน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้ ธุรกิจจำนวนมากจึงมองเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืน และเริ่มลุกขึ้นมาเป็นแนวหน้าของการทำให้โลกเป็นโลกที่น่าอยู่ และดีกว่าเดิม

.

Analyzed by BRANDigest

.

153 views

Comentários


bottom of page