top of page
Search

ความคาดหวังของผู้บริโภคต่อธุรกิจในช่วง COVID-19

Updated: Nov 30, 2020


ปี พ.ศ. 2563 นับเป็นอีกปีที่ท้าทายสำหรับธุรกิจทั่วโลก จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ ที่คร่าชีวิตของคนไปแล้วกว่า 1.32 ล้านคน หลายธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใหม่ ปรับโครงสร้างองค์กร เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงอาจต้องปิดตัวลงหากไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้ไหว แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจ แต่วิกฤตดังกล่าวก็ทำให้เราได้เห็นวิธีจัดการต่อปัญหาในสถานการณ์คับขัน ซึ่งสะท้อนตัวตน วิธีคิด และคุณค่าที่แบรนด์ยึดถือชัดเจนขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา

.

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกว่า 15,000 คนทั่วโลกในปีนี้ ของ Salesforce ระบุว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการซื้อของผู้บริโภคในปีนี้ มาจากการดูแลผู้บริโภค และการดูแลพนักงานของธุรกิจในช่วงที่มีวิกฤต สูงถึง 85 และ 82 % ตามลำดับ และการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมกว่า 78% แม้การศึกษานี้จะแยกช่วงวัยของผู้บริโภค แต่ก็พบว่าแต่ละช่วงวัยมีความเห็นที่ใกล้เคียงกันต่อประเด็นดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจไม่เพียงแค่จะต้องอยู่รอดในช่วง COVID-19 หรือส่งมอบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเพียงเท่านั้น แต่ธุรกิจยังถูกคาดหวังให้ปฏิบัติต่อผู้คน และสิ่งแวดล้อมอย่างดีตลอดช่วงวิกฤตอีกด้วย

.

ธุรกิจที่ปรับการดำเนินการเพื่อให้สามารถอยู่รอด ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้คนในสังคมได้ อาจมีหลายอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือคุณค่าที่ธุรกิจยึดถือ และสะท้อนไปยังสังคม ซึ่ง 71% ของผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อคุณค่าที่ธุรกิจยึดถือมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว จากวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เห็นว่า ธุรกิจไม่อาจเพิกเฉยต่อปัญหาของสังคม และต้องมีจุดยืนที่มากกว่าแค่เพื่อการทำกำไร รวมถึงดำเนินการบางอย่างเพื่อสะท้อนคุณค่าเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ผู้บริโภคอีกกว่า 90% คาดหวัง

.

บททดสอบครั้งสำคัญในปีนี้ อาจทำให้ธุรกิจต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตนเองต่อสังคมว่า การมีอยู่ของตนนั้น จะสร้างคุณค่าและมีส่วนช่วยพาผู้คนที่เกี่ยวข้อง และสังคมก้าวข้ามผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างไร ความแตกต่างของการสนับสนุนจากผู้บริโภคระหว่างธุรกิจที่ทำเงินได้ดี กับธุรกิจที่ทำสิ่งที่ดี เริ่มเห็นได้ชัดขึ้น ดังนั้นการยึดถือในคุณค่าที่มากกว่าการสร้างกำไร แต่คำนึงถึงผู้คนและสิ่งแวดล้อม ก็อาจเป็นหลักสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอด และเติบโตภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ก็เป็นได้

.

Analyzed by BRANDigest

.

151 views

留言


bottom of page