top of page
Search

อุตสาหกรรมแฟชั่น ไม่ใช่แค่โตเร็ว แต่ต้องโตอย่างยั่งยืน“เครื่องนุ่งห่ม” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ จึงทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจแฟชั่นของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% แน่นอนว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นนี้ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก


อุตสาหกรรมแฟชั่นสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับสอง รองจากอุตสาหกรรมพลังงาน โดยในการผลิตเสื้อผ้าหนึ่งชิ้น ต้องใช้น้ำในการปลูกฝ้ายเฉลี่ย 2,700 ลิตร เทียบเท่ากับปริมาณน้ำที่มนุษย์ควรได้รับในแต่ละวันเป็นเวลา 3 ปีครึ่ง ในกระบวนการผลิตเองก็ต้องอาศัยน้ำเช่นกัน สารเคมีในการผลิตจึงมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนไปกับน้ำที่ใช้แล้ว สร้างมลพิษให้กับแหล่งน้ำใกล้เคียง ไม่เพียงแค่การใช้น้ำในปริมาณมาก และมลพิษทางน้ำเท่านั้น ในกระบวนการผลิตยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 1.2 พันล้านตันสู่ชั้นบรรยากาศ นี่เป็นเพียงผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น ยังไม่รวมถึงกระบวนการขนส่ง การจัดจำหน่าย การนำไปใช้ และการบริหารจัดการหลังการใช้ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง 


แม้ว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นจะขับเคลื่อนด้วยความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก แต่ธุรกิจเองก็ต้องหาวิธีที่จะสร้างกำไรไปพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมให้ได้ Uniqlo แบรนด์เสื้อผ้าหลักของ Fast Retailing Group เป็นหนึ่งในธุรกิจที่พยายามแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหานี้ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ และปรับกระบวนการผลิตเสื้อผ้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่เดิมการผลิตยีนส์ 1 ตัว ใช้น้ำถึง 10,000 ลิตร และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการขับรถที่ระยะทาง 69 ไมล์ แต่ Uniqlo ตั้งเป้าว่าในปี พ.ศ. 2563 ในกระบวนการผลิตกางเกงยีนส์ของพวกเขา จะลดปริมาณการใช้น้ำไปกว่า 3 ล้านล้านลิตร ด้วยเครื่องฟอกอากาศขนาดเล็กระดับนาโนเมตรและโอโซน ที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำในการฟอกลงถึง 99% รวมถึงเปลี่ยนการชะล้างผ้ายีนส์ด้วยหินภูเขาไฟที่ทำให้เกิดตะกอนตกค้างและบุบสลายได้ง่าย มาเป็นหินสังเคราะห์ที่สามารถใช้งานได้กึ่งถาวรและไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลในน้ำ 


ไม่เพียงแค่ Uniqlo เท่านั้น ในปัจจุบันมีหลายแบรนด์ที่เริ่มตื่นตัว และเตรียมพร้อมจะรับมือกับปัญหาเหล่านี้ด้วยการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นแล้วก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นจากธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั้งหมด ถึงแม้ว่าการทำธุรกิจโดยมีผลกำไรเป็นตัวตั้ง อาจจะเป็นเรื่องที่ธุรกิจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่การลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นเติบโตไปอย่างยั่งยืน และก้าวสู่สถานะที่ดีกว่าที่มา:

Uniqlo 

World Resources Institute

271 views

Comentarios


bottom of page