top of page
Search

พลิกวิกฤต สู่การเติบโตใหม่ของธุรกิจ


การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ต้องอาศัยความยืดหยุ่น การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และการมี “Resilience” เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้ทั้งในสภาวะที่ปกติและไม่ปกติโดยธุรกิจต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค สถานการณ์ทางการเงินของบริษัท และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน และการดำเนินธุรกิจในทุกประเทศทั่วโลก แน่นอนว่ารวมถึงธุรกิจในประเทศไทยเช่นกัน

.

ธุรกิจที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้จำเป็นจะต้องอาศัย 3 สิ่งที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้จาก แบรนด์เสื้อผ้า GQ แบรนด์สัญชาติไทยภายใต้บริษัท Supara Group ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกายในประเทศไทยมายาวนานถึง 60 ปี ที่สามารถใช้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนและกลับมาเติบโตได้ จากเดิมที่ลงทุนไปกับผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างนวัตกรรมเสื้อเปลี่ยนสี (GQ Color™ ) ไปกว่า 50 ล้านบาท โดยเตรียมไว้สำหรับวางขายในช่วงวันสงกรานต์ แต่รัฐบาลยกเลิกการจัดงานทั่วประเทศ

.

อย่างไรก็ตาม ภายในเวลาอันสั้น GQ ก็ได้มองวิกฤตที่เกิดขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตครั้งใหม่ โดยใช้จุดแข็งของตนเองในเรื่องการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในสังคม เป็นที่มาของ หน้ากากผ้า GQWhite™ Mask ที่ใช้ระยะเวลาในการคิดค้นเพียง 10 วัน แต่กลับได้รับผลตอบรับอันดีเยี่ยม จากยอดขายกว่า 100,000 ชิ้นภายในวันแรกที่เปิดตัว จนถึงปัจจุบัน GQ มียอดขายหน้ากากผ้า 10 กว่าล้านชิ้นทั้งตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ

.

ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ การเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง และการใช้จุดแข็งของธุรกิจในการสร้างโอกาสครั้งใหม่ คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากแบรนด์ GQ นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่า แบรนด์ที่มีแนวทางการทำธุรกิจที่ดี และตื่นตัวอยู่ตลอด จะสามารถสร้างการเติบโตได้ในสภาวะต่าง ๆ ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมจะเป็นอย่างไร จะมีวิกฤติการณ์ใหญ่แค่ไหนมากระทบ หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วเพียงใด แบรนด์นั้นจะสามารถอยู่รอดในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน

.

Analyzed by BRANDigest

.

140 views

Comments


bottom of page