top of page
Search

เติบโต ผ่าน 3 เข้าใจ

Updated: May 28, 2020เมื่อเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้เกิดขึ้น หลายธุรกิจคงได้มีโอกาสตั้งคำถามมากมายว่าจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างไร หรือจะรับมือกับอะไรก็ตามในอนาคตอย่างไร

วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแต่ละองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจของตัวเองใหม่ ถ้าเข้าใจอยู่แล้ว ก็ถือว่าได้มาทบทวนอีกครั้ง ถ้ามีอะไรที่มองข้ามไป จะได้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ในระดับโครงสร้าง...

1. โครงสร้างธุรกิจ หลายธุรกิจมีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการ (Demand Driven) คือ มีลูกค้า มีตลาด ก็เลยมีธุรกิจ แล้วธุรกิจก็ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่คุ้นชินเกิดขึ้น จึงอาจทำให้ได้รับผลกระทบมากกว่าธุรกิจที่มีแผนในการรองรับ การหันมาทำความเข้าใจโครงสร้างธุรกิจของตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้ธุรกิจยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้ บนโลกที่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือสิ่งที่ไม่แน่นอน

2. โครงสร้างทางการเงิน เรื่องแรก คือ ปัญหาในเรื่องของการตั้งราคาและค่าใช้จ่ายจริง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ตอนเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น 99% จะไม่ทราบค่าใช้จ่ายจริงในการบริหารจัดการทั้งหมด และพอธุรกิจดำเนินไปแล้ว จะปรับเปลี่ยนก็ยาก ตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสดีในการมาทำความเข้าใจโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจใหม่ ปรับให้สะท้อนความเป็นจริงให้ได้มากที่สุด และกลับไปหาผู้บริโภคด้วยข้อเสนอใหม่ (ที่พวกเขาได้ประโยชน์ ไม่ใช่แค่ขึ้นราคา)

เรื่องที่สอง คือ สภาพคล่อง ในสถานการณ์ที่รุนแรงมาก ๆ เช่นนี้ ธุรกิจอาจไม่สามารถสร้างรายได้ได้เลย จึงต้องรู้สายป่านของธุรกิจตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ก่อนหน้านี้กำลังเติบโต หากสามารถผ่านปัญหานี้ไปได้ เมื่อสถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติ ก็คงจะเติบโตต่อไปได้ไม่ยาก แต่ในสถานการณ์นี้จะผ่านไปได้อย่างไร จะจัดการกับต้นทุนคงที่ ในขณะที่ไม่มีรายได้อย่างไร ก็ต้องวางแผนเผื่อในระยะยาวด้วย

3. โครงสร้างคน ในสภาวะที่ธุรกิจดี ทุกอย่างดี เราจะสามารถจ้างคนด้วยเงินเดือนเท่าไหร่ก็ได้ กี่คนก็ได้ แต่ในสภาวะที่ทุกอย่างกำลังลำบาก ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลิกจ้างจะเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจหันมาคิดทบทวน ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจว่า ใครคือคนที่สำคัญสำหรับธุรกิจ ไม่ใช่การคิดเรื่องเงิน หรือการจ่ายค่าจ้าง สถานการณ์พิสูจน์คนเสมอ คนที่มองหาความมั่นคงจะทำงานแค่พอเสร็จ เขาจะทำงานแค่เท่าที่สั่ง ได้ค่าตอบแทนเท่าที่ตกลง สิ่งที่พวกเขามอง คือ การปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ซึ่งก็ไม่ผิด แต่คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สองที่ควรได้รับการดูแล คนกลุ่มแรก คือ คนที่มีความเป็นพวกเดียวกัน ถ้าธุรกิจโต เขาจะเป็นคนสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น ในวันที่ธุรกิจแย่ เขาจะเป็นคนที่เสนอตัวในการช่วยเหลือธุรกิจ นี่คือ คน ที่ธุรกิจต้องพกไปด้วย พวกเขา คือ Life time partner ส่วนคนที่คิดถึงแต่ตัวเอง ธุรกิจโตถามหาแต่โบนัส ธุรกิจแย่ก็สนใจแต่ว่ารายได้ฉันต้องไม่แย่ตาม ก็คงต้องลองพิจารณาดูว่าเขาพร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันไหม และธุรกิจจะดูแลคนสำคัญให้ได้ดีที่สุดอย่างไร

ความเข้าใจในโครงสร้างทั้ง 3 ด้านนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร แต่เพราะยิ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจส่วนใหญ่อาจละเลย เมื่อปีที่แล้วคิดแบบหนึ่ง วันนี้มาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้ และไม่ว่าจะคิดแบบไหนก็ตาม ธุรกิจย่อมต้องการความเข้าใจที่เหมาะสมกับทั้งตัวตน และบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อการเติบโตสู่สถานะที่ดีกว่าอย่างที่ต้องการ

146 views

Comments


bottom of page