top of page
Search

ความสัมพันธ์ของ ผู้คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมวิกฤต COVID-19 ในครั้งนี้ทำให้เราเห็นภาพความเชื่อมโยงของผู้คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงแรกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้เริ่มต้นจาก...

“ผู้คน” วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมของพวกเขา ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมในการงดการเดินทางที่ไม่จำเป็น การดูแลรักษาความสะอาด การรักษาระยะห่าง การทำงานที่บ้าน และการอยู่นอกบ้านได้ในระยะเวลาที่จำกัดท่ามกลางกติกาใหม่ ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ หรือการบันทึกการเข้า-ออกสถานที่ต่าง ๆ พฤติกรรมเหล่านี้ ได้ส่งผลโดยตรงต่อ... “เศรษฐกิจ” นับตั้งแต่ธุรกิจสายการบินหรือการท่องเที่ยวที่ต้องหยุดชะงัก เพราะประชาชนไม่เดินทางโดยไม่จำเป็น นำไปสู่รายได้ที่ตกฮวบของธุรกิจน้ำมันและก๊าซ หลายธุรกิจที่มีความเสี่ยง หรือต้องให้บริการในระยะใกล้ชิดก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ของภาครัฐอย่างเข้มงวด ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าด้านสุขภาพอนามัยกลับเป็นที่ต้องการมหาศาล สินค้าหลายประเภทขาดตลาดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ธุรกิจเดลิเวอรีบูมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซอฟ์ทแวร์สำหรับประชุมทางไกลอย่าง Zoom ที่ตอบโจทย์การ Work from Home หรือ Remote Work ก็มีรายได้ทะยานขึ้นในชั่วข้ามคืน ภายใต้การลดลงและเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายนั้น ได้ส่งผลกระทบไปสู่… “สิ่งแวดล้อม” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราอาจจะได้ยินเรื่องของอากาศที่ดีขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมอย่างจีน หรือประเทศที่มีมลพิษเยอะอย่างอินเดีย แม่น้ำที่ใสขึ้นในเมืองท่องเที่ยวอย่างเวนิส ไปจนถึงข่าวดีของนักอนุรักษ์ทะเล ที่ได้เห็นเต่าทะเลกลับมาวางไข่บนชายหาดในหลายประเทศทั่วโลก แต่เราก็ได้เห็นปริมาณขยะทางการแพทย์ที่มากขึ้น รวมถึงขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์จำนวนมากที่ถูกใช้ในการขนส่งอาหาร เมื่อผู้คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ต่างอยู่ในวัฏจักรของระบบนิเวศเดียวกัน โดยมีภาคธุรกิจเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน การดำเนินการใด ๆ ก็ตามของธุรกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องรวมมิติในด้านผู้คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วย แน่นอนว่าหากธุรกิจสามารถดูแลระบบนิเวศให้ดีขึ้นได้ ย่อมหมายถึงโอกาสที่ผู้คนจะมีกำลังซื้อ (สามารถสนับสนุนธุรกิจ) เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ธุรกิจที่เติบโตขึ้นได้ เพราะความสำเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืนสุดท้ายในวันนี้ จะต้องเป็นความสำเร็จที่รวมทั้งผู้คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์

อ้างอิงจาก : Above the Ocean Strategy (AOS) by #BRANDi (www.brandiandcompanies.com)

110 views

Kommentare


bottom of page