top of page
Search

กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยนักแสดงผู้สร้างแรงบันดาลใจ

Updated: Feb 18, 2021หลายคนอาจรู้จัก Robert Downey Jr. นักแสดงผู้มีชื่อเสียงจากภาพยนต์ในเครือของ Marvel Studio ผู้รับบท Iron Man เขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก ผ่านการแสดงในบทบาทของซูเปอร์ฮีโร่ผู้ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความสามารถในการออกแบบ และเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจ เพื่อมาปราบปรามวายร้าย และภัยคุกคามต่อโลก โดยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่กี่ปีที่ผ่านมา คือการที่ Robert เลือกที่จะหยิบยกแรงบันดาลใจ และเรื่องราวเหล่านั้นในภาพยนต์ออกมา สู่โลกแห่งความเป็นจริง อาจไม่ใช่ในแง่ของการออกแบบเกราะเหล็กหรืออาวุธล้ำสมัย แต่เป็นการใช้ความรู้ ความสามารถ รวมถึงเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจของตน ในการปกป้องโลกจากภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งในที่นี้คือวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

.

ในปี พ.ศ.2561 Robert ได้เริ่มโปรเจกต์ Footprint Coalition เพื่อนำเทคโนโลยีและหุ่นยนต์เข้ามาประสานการทำงาน เพื่อช่วยให้โลกใบนี้สะอาด ไร้มลพิษ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านความยั่งยืนอีกด้วย โดยภายในงาน World Economic Forum’s virtual Davos Agenda เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Robert แสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง และได้ประกาศจัดตั้งกองทุน Venture Funds ภายใต้โครงการ Footprint Coalition เพื่อเตรียมเข้าลงทุนในบริษัทและ Startups ที่พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน โดยจะมีการแบ่งการลงทุนเป็นส่วน คือส่วนที่สนับสนุนธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น และธุรกิจที่อยู่ในระยะที่เติบโตแล้ว

.

กองทุนดังกล่าว จะมุ่งเน้นไปยังเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการเกษตร, พลังงานและการคมนาคม, การศึกษาและสื่อ, วัสดุต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อมขั้นสูง สำหรับการลงทุนที่ผ่านมา Footprint Coalition ได้ลงทุนใน 5 ธุรกิจ ตั้งแต่ Arcadia Earth ธุรกิจด้านสื่อที่นำเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality), RWDC Industries ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ที่พัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ (Biodegradable) มาแทนพลาสติก, Ÿnsect ธุรกิจที่ทำเกษตรกรรมแมลง เพื่อพัฒนาอาหารโปรตีนจากแมลง, Aspiration ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเงิน ที่ยึดหลัก ESG และ Cloud Paper ธุรกิจผลิตกระดาษจากไม้ไผ่ โดยปัจจุบัน Robert ได้สนับสนุนเงินส่วนตัวเข้าไปในกองทุนนี้ถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว ๆ 300 ล้านบาท

.

นับเป็นเรื่องดี ที่นักแสดงนำระดับโลกอย่าง Robert Downey Jr. หันมาสนใจภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้น ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งก็คือวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม แล้วสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการระดมทุน ปรากฏการณ์นี้ก็คงเปรียบได้กับในภาพยนต์ ที่ Iron man เพียงคนเดียวไม่สามารถจัดการกับปัญหา และสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวได้ หากแต่ต้องมีความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากทุกคน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เราก็จะสามารถสร้างโลกที่ดีกว่า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยกระดับสิ่งแวดล้อมไปสู่ความอย่างยั่งยืนในที่สุด

.

Analyzed by BRANDigest

.

128 views

Comments


bottom of page