top of page
Search

ไขกุญแจ 4 ดอก เพื่อธุรกิจที่ดีกว่า "กุญแจดอกที่ 2 : เลือกให้เหมาะสม"

Updated: May 28, 2020ในอดีต สิ่งที่ธุรกิจต้องทำคือการให้ความสำคัญกับตลาดหนึ่งตลาด วิธีที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ จึงค่อนข้างจะตรงไปตรงมา มีสินค้าหนึ่งชนิด ก็คิดว่าสินค้าชนิดนี้เหมาะกับตลาดแบบไหน แล้วก็หาวิธีที่จะเติบโตในตลาดแบบนั้น แต่เมื่อเกิด Digital Disruption หรือการปฏิวัติดิจิทัล โลกของเราก็กลายเป็นโลกที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อกันได้ 24 ชั่วโมง การเชื่อมต่อกันนี้ได้นำไปสู่การถ่ายโอนคุณค่าในสังคมที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถสังเกตได้จากการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นตัวแปรที่ผสมผสาน ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปในการจ่ายเงินซื้อแต่ละครั้ง ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อาจถูกซื้อเพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชิ้นนี้ถูกซื้อเพราะการออกแบบ ชิ้นนี้ถูกซื้อเพราะเรื่องเล่า หรือชิ้นนี้ถูกซื้อเพราะมีคนมากมายในโซเชียลมีเดียพูดถึง หลายปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เงื่อนไขในการทำธุรกิจก็เพิ่มระดับความซับซ้อนตามไปด้วย ดังนั้น หากธุรกิจยึดติดอยู่กับตลาด เลือกตอบโจทย์แค่ตลาดใดตลาดหนึ่ง ก็ดูเหมือนว่าจะเติบโตได้ยาก แต่จะเลือกตอบโจทย์ทุกตลาด ก็ดูจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้ การเลือกตลาด และหาสัดส่วนที่เหมาะสมมาผสมผสาน จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดระบบคุณค่า (Value System) ซึ่งจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจให้ก้าวสู่สถานะที่ดีกว่าต่อไป

อ้างอิงจาก :


148 views

Comments


bottom of page