top of page
Search

ความยั่งยืนสร้างได้จากการออกแบบ


ในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม คือการที่มนุษย์พยายามปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันจำนวนประชากรมีเพิ่มมากขึ้น แต่ละคนต่างก็มีความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งแตกต่างจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในจำนวนจำกัด เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้ ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งสร้างมลพิษ ที่ส่งผลให้คุณภาพของอากาศไม่ดี และน้ำเน่าเสีย จึงนำไปสู่แนวคิดว่า เราไม่ควรหาความสุขจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องสร้าง และปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ นำมาสู่แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรม ให้คนสามารถอยู่ได้โดยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติให้น้อยที่สุด หลักการออกแบบนี้คือ หลักการออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainable Design) ซึ่งนับเป็นกระแสหลักของการออกแบบยุคใหม่ ที่นักออกแบบหลายต่อหลายคนต่างให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวงการสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบและวางผังเมือง การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบภายใน หรือแม้แต่การออกแบบแฟชั่น

.

การออกแบบอย่างยั่งยืนจะมุ่งให้ความสำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ อีกทั้งยังพยายาม เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติให้มากที่สุด โดยมุ่งสร้างวิถีการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน และช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก อย่างการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของจำนวนประชากรทำให้มีการใช้สินค้าและบริการมากขึ้น เป็นผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างมหาศาล การเสียภาวะสมดุลทางสิ่งแวดล้อม และการขาดความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นการออกแบบที่ยั่งยืนจึงนับเป็นวิธีการในการคงคุณภาพชีวิตอันสมบูรณ์ ด้วยวิธีการออกแบบอันชาญฉลาด เพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อมดังเช่นในอดีต อาจพูดได้ว่า การออกแบบอย่างยั่งยืนนี้ไม่ได้เป็นเพียงส่วนเสริมของการออกแบบสถาปัตยกรรม แต่กลายเป็นกระบวนการสำคัญของศาสตร์และศิลป์แห่งการออกแบบเกือบทุกแขนงไปเป็นที่เรียบร้อย

.

ทุกวันนี้ ธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก จึงเริ่มตื่นตัวและพยายามสร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Xerox ที่ได้ออกแบบเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ที่สามารถถอดส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ได้ง่าย และในส่วนของตัวลูกกลิ้งหลอม (Fuser Roll) ที่แต่เดิมเป็นชิ้นส่วนที่ใช้แล้วทิ้งก็เปลี่ยนมาใช้วัสดุผสมระหว่างอะลูมิเนียมกับเหล็กแทน ทำให้สามารถนำกลับมาเคลือบผิวและใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้ง หรือ IBM Corporation ที่ได้ออกแบบคอมพิวเตอร์รุ่น AS/400 Advanced Series โดยใส่รหัสบอกชนิดพลาสติกรวมถึงใช้พลาสติกรีไซเคิลที่ลดการเติมสีหรือติดฉลากเพื่อให้รีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

.

นอกจากด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมแฟชั่นก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่การออกแบบเป็นขั้นตอนหลักของการผลิตสินค้า เราจึงได้เห็น แบรนด์เสื้อผ้าดังอย่างยูนิโคล่ (Uniqlo) ออกมาประกาศสร้างแฟชั่นที่ยั่งยืน โดยการผลิตเสื้อผ้าจากขวดพลาสติกใช้แล้ว หรือแผนการจัดทำเสื้อผ้าจากการรีไซเคิลเสื้อดาวน์แจ็กเก็ต หรือแจ็กเก็ตขนเป็ดที่ใส่กันหนาว อีกหนึ่งการออกแบบที่ยั่งยืน คือการออกแบบอาคาร ซึ่งมีเป้าหมายในการออกแบบที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และสร้างสภาพแวดล้อมอันน่าอยู่ ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ยกตัวอย่าง อาคาร Adobe Towers ที่มีจุดเด่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 35% และลดการใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติได้ถึง 41% ในประเทศไทยเอง อาคารเอสซีจี 100 ปี ถือเป็นต้นแบบอาคารยั่งยืนที่ได้รับการรับรองระดับ Platinum จาก LEED ในด้านการออกแบบเปลือกและโครงสร้างอาคาร (LEED for Core and Shell) อีกด้วย

.

เมื่อหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแล้วต้องผ่านการออกแบบ ดังนั้นการออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นับว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดี ในการสร้างสังคมและโลกที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

.

Analyzed by BRANDigest

.

1,384 views

Comments


bottom of page