top of page
Search

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จากความร่วมมือของทุกคนหากพูดถึงธุรกิจที่ต้องสร้าง “ความยั่งยืน” คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงธุรกิจการท่องเที่ยว หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุด และ สร้างรายได้หลักให้นานาประเทศทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2561 การท่องเที่ยว มีมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นอีก 3.6% ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นสัดส่วนไม่น้อยเลยเมื่อเทียบกับ GDP โลก 


แต่ในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโต ก็ได้สร้างผลกระทบบางอย่างให้กับผู้คน และสิ่งแวดล้อมเช่นกัน การเข้ามาของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก อาจสร้างผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น จนอาจเกิดการสูญเสียวัฒธรรม หรือวิถีชีวิตบางอย่าง เช่นเดียวกันกับสถานที่สำคัญ อย่างโบราณสถาน หรือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ต้องรองรับผู้คนจำนวนมาก จนยากที่จะควบคุม ดูแล ความเรียบร้อย ให้สถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้นยังคงความสวยงาม และความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ได้


เมื่อผลกระทบที่สะสมไว้เป็นเวลานานเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ นักท่องเที่ยวจึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาเหล่านี้  เกิดเป็นเทรนด์ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” (Sustainable Tourism) ซึ่งเป็นวิถีการท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นลดผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อโลกให้ได้มากที่สุด คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecotourism) เคารพความเป็นชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น (Culture Tourism)


ไม่เพียงแค่นักท่องเที่ยวเท่านั้น ธุรกิจการท่องเที่ยวเอง ก็เริ่มหันมาทำธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป Airbnb ธุรกิจแพล์ตฟอร์มชื่อดัง ที่มีการแบ่งปันที่พักเป็นจุดขาย ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ให้ความสนใจเรื่อง “ความยั่งยืน” เป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2561 Airbnb ได้เปิดตัว Office of Healthy Tourism เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในประเทศต่าง ๆทั่วโลก มากไปกว่านั้น 88% ของโฮสต์ Airbnb ทั่วโลกยังร่วมใช้แนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสีเขียว การสนับสนุนให้แขกใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และการติดตั้งแผงโซลาร์


การจะสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจท่องเที่ยว ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความร่วมมือของนักท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษา วัฒนธรรม และสถานที่ ให้ยังคงความงดงาม และความอุดมสมบูรณ์ ให้ทุก ๆ แหล่งท่องเที่ยงยังคงเป็นที่ที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนในพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง และมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไปที่มา:

Airbnb

Booking

World Tourism Organization

148 views

Comentários


bottom of page