top of page
Search

เรียนรู้การจัดแข่งกีฬาในแบบที่ดีกว่าจาก Wimbledon


จบลงไปแล้วกับ Wimbledon 2021 รายการแข่งขันเทนนิสที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในสี่การแข่งขันเทนนิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแกรนด์สแลม (Grand Slam) อีกด้วย ซึ่งการแข่งขันเทนนิส Wimbledon ถือกำเนิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2420 ในประเทศสหราชอาณาจักร โดยแข่งขันกันบนคอร์ตหญ้า ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมของการแข่งขันเทนนิส แม้ในปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะทำให้การจัดการแข่งขันต้องถูกยกเลิก และในปีนี้สถานการณ์ก็เพิ่งเริ่มที่จะดีขึ้นจนสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ แต่สมาคม All England Tennis Club (AELTC) ผู้จัดการแข่งขัน ไม่เพียงให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ยังให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการด้านต่าง ๆ ที่ไม่เพียงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับอุตสาหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยั่งยืนอีกด้วย โดยจะเห็นได้จาก..

.

ในส่วนของการใช้พลังงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 Wimbledon ใช้พลังงานหมุนเวียนในการจัดการแข่งขัน 100% เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจัดการแข่งขัน โดยผู้จัดงานได้เซ็นสัญญากับ E.ON เครือบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมถึงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในสหภาพยุโรป เพื่อจัดหาพลังงานหมุนเวียน ให้ครอบคลุมทั้งสถานที่จัดงาน และพาหนะที่ใช้ตลอดการแข่งขัน 100% โดยสัญญาดังกล่าวก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2564 รวมถึงครอบคลุมความต้องการในอนาคต แม้จะเป็นพลังงานหมุนเวียน แต่ผู้จัดงานก็ยังคำนึงถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LEDs) จำกัดผู้เข้าชมในสนาม ปรับสถานที่ให้ลดการใช้พลังงาน และเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซล (Diesel Generators) ให้เป็นทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า โดยมีตัวอย่างยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า เช่น รถตัดหญ้า รถรับส่งผู้โดยสารในสนาม (Visitor Transport Buggies) และรถยนต์ (EV) ของพนักงาน นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเดินทางมายังสนามด้วยขนส่งสาธารณะอีกด้วย

.

สตรอว์เบอร์รี เป็นของว่างระหว่างการรับชมการแข่งขันอันเป็นเอกลักษณ์ของ Wimbledon ที่ส่งต่อกันมาหลายสิบปี แต่ในปีนี้แตกต่างจากปีอื่น ๆ โดยสตรอว์เบอร์รีทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษที่ไม่มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบ ซึ่งดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า ทั้งนี้เครื่องดื่มเย็นทั้งหมดจะให้บริการด้วยแก้วที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และไม่มีการใช้หลอดพลาสติกเลย ในขณะที่ Evian บริษัทน้ำแร่ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน ก็ให้ความสำคัญต่อการจัดการขยะพลาสติกมาก โดยจัดโครงการร่วมกับ Hubbub องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจักร ในการตั้งถังขยะรีไซเคิลในบริเวณเมือง Wimbledon เพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลขวดพลาสติกและกระป๋อง ส่วนในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้จัดการแข่งขัน ได้ออกแบบกำแพงและหลังคาที่ทำจากพืชพันธุ์นานาชนิด ในบริเวณสนามแข่งขัน เพื่อดึงดูดแมลงผสมเกสร ทำให้เกิดการกระจายพันธุ์พืช ซึ่งเป็นโครงการที่คู่ขนานไปกับโครงการขยายพื้นที่ดอกไม้ป่าหลังสนามฝึกซ้อมใน Wimbledon และโครงการสวนสาธารณะ Wimbledon ซึ่งจะปลูกต้นไม้กว่า 1,500 ต้น เพื่อให้ร่มเงา และยังทำการฟื้นฟูทะเลสาบในสวนสาธารณะดังกล่าวอีกด้วย

.

แม้การแข่งขันนี้จะมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีความอนุรักษ์นิยม และมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ส่งต่อกันมาทุกปี จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากข้อปฏิบัติการแต่งกายของนักเทนนิส ที่จะต้องแต่งกายด้วยชุดเทนนิสสีขาวเท่านั้น มีเพียงไม่กี่อย่างที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้จัดการแข่งขันเห็นความสำคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก็คือการดำเนินการเพื่อเยียวยาสิ่งแวดล้อม นี่เป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกภาคส่วน และทุกอุตสาหกรรมต้องหันมาให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไปจนถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง Wimbledon ก็ได้มีส่วนในการแก้ไขปัญหา และสร้างมาตรฐานที่ดีของการจัดแข่งกีฬาไปพร้อมกับการเยียวยาสิ่งแวดล้อม นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่แสดงให้เห็นว่าทุกอุตสาหกรรม แม้แต่อุตสาหกรรมกีฬาก็สามารถสร้างโลกที่ดีกว่าได้ เพียงเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันนี้

.

Analyzed by BRANDigest

.

190 views
bottom of page