top of page
Search

นวัตกรรมเพื่อการคมนาคมที่ยั่งยืน ของ Tesla

Updated: May 12, 2021การคมนาคม มีความสำคัญต่อผู้คนในประเทศอย่างมาก ทั้งในด้านการขนส่ง การกระจายสินค้า การเดินทาง และการสร้างรายได้ โดยรายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2562 จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึง 3.4% ต่อปี ทั้งนี้แม้การคมนาคม จะสร้างประโยชน์มากมายให้กับเศรษฐกิจของประเทศ แต่ผลพวงจากการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว ก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยานพาหนะส่วนใหญ่ยังต้องใช้พลังงานฟอสซิลในการขับเคลื่อน และมักปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังมีการปล่อยฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ ส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

.

Tesla เป็นบริษัทที่มุ่งพัฒนาการคมนาคมและการขนส่งอย่างยั่งยืน โดยพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด และรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมาย “การเปลี่ยนแปลงเพื่อการคมนาคมที่ดีกว่า” ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้ทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาด ทดแทนพลังงานฟอสซิล โดยจุดกำเนิดความสำเร็จของ Tesla มาจากแนวความคิดของ Elon Musk ซึ่งเป็นผู้บริหาร และเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืน รวมถึงก้าวต่อไปของอารยธรรมของมนุษย์ ด้วยความมุ่งมั่นนี้เอง Elon Musk จึงสามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขนส่งที่ล้ำสมัย จนปัจจุบัน Tesla ได้กลายมาเป็น “ผู้นำด้านยนตรกรรม” และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

.

นวัตกรรมที่นับว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จของ Tesla คือ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยในปี พ.ศ. 2551 Tesla เปิดตัว รถยนต์โมเดลแรกคือ Tesla Roadster รถสปอร์ตที่วิ่งด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า มีราคาค่อนข้างสูง ภายหลัง Tesla ต้องการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม จึงได้เปิดตัว Tesla Model S ที่สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 249 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงการใช้พลังงานฟอสซิล แม้โมเดลนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่ก็ยังมีราคาที่สูงสำหรับการเจาะตลาดคนกลุ่มใหญ่ (Mass) Tesla จึงได้กำหนดเป้าหมายต่อไป นั่นก็คือ การพัฒนากระบวนการผลิต ให้สามารถสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกลง และเพื่อให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันมากขึ้น โดยในปัจจุบัน นอกจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้ว Tesla ก็ยังมีการวางแผนเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อการขนส่งอื่น ๆ อีกด้วย เช่น สถานีพลังงาน Tesla Supercharger เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่กำลังเติบโตขึ้นในปัจจุบัน

.

อีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ และความตั้งใจของ Elon Musk ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของผู้คนผ่านนวัตกรรม คือการเปิดโอกาสให้นักพัฒนาทั่วโลกเข้าถึงองค์ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาของ Tesla เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอด และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมการคมนาคมแห่งอนาคต ช่วยให้เกิดการแข่งขันกันในตลาด และเมื่อมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นจากการต่อยอดองค์ความรู้เดิม ก็จะกลายเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปข้างหน้าพร้อมกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการใช้รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่ถูกลงได้ และเมื่อมีการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้น โลกก็จะได้รับมลพิษน้อยลง และกลายเป็นโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนในที่สุด

.

Analyzed by BRANDigest

.

157 views

Comments


bottom of page